Home
Welkom op mijn Meer- Mentorschap site.
Mijn naam is Bonnie van der Meer
Meer-Mentorschap ondersteunt mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf allerlei zaken te regelen in de zorg. Meer-Mentorschap komt op voor de persoonlijke belangen, beoordeelt de zorgbehoefte van de cliënt en bewaakt de inzet en de kwaliteit van de geleverde zorg en zorgt voor een goede afstemming tussen de betrokkene en de hulpverleners.
Meer-Mentorschap gaat niet over het geld of de bezittingen (financiële zaken) van de cliënt. Meer-Mentorschap is het aanspreekpunt voor zorginstellingen, neemt actief deel aan het zorg- of behandelingsplan en gaat voor de best mogelijke invulling van de zorg. Mentorschap kan aangevraagd worden door de betrokkende zelf, echtgenoot of partner, naaste familie, bewindvoerder of de instelling waar de betrokkende verblijft.
Het mentorschap dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter van het arrondissement waar de betrokkene woont. Meer informatie hierover vind u op de site van de
rijksoverheid .
Meer- Mentorschap kan u helpen bij het regelen en organiseren van het Mentorschap.