Professioneel Mentorschap
Een professioneel mentor komt op voor uw persoonlijke belangen op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Een mentor maakt samen met de betrokkene beslissingen en kijkt wat het beste bij de cliënt past. De mentor beoordeelt de zorgbehoefte en bewaakt de inzet van de zorg en houdt de kwaliteit in het oog. De mentor draagt zorg voor een goede afstemming tussen de betrokken hulpverleners.
  • Mijn taken als mentor zijn als volgt:
  • De mentor houdt contact met de betrokkene en adviseert en ondersteund hem bij het nemen van een beslissing;
  • De mentor is aanspreekpunt voor medewerkers van de zorginstelling en ondertekent het zorgplan namens de betrokkene, wanneer de cliënt hiertoe niet in staat is;
  • De mentor overlegt regelmatig met zorgverleners en neemt actief deel aan een zorgplan bespreking;
  • De mentor neemt initiatief tot het samenwerken aan de best mogelijke invulling van de zorg van en voor de betrokkene;
  • De mentor is des gewenst gesprekspartner voor familie en netwerk;
  • De mentor legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan de kantonrechter;
  • De mentor houdt zich aan de gedragscode die is opgesteld voor mentoren;