Visie
Mijn visie op het mentorschap, als professioneel mentor, is:
  • Je bent wie je bent;
  • Ik vind het belangrijk dat de cliënt regie houdt over zijn eigen leven, in wat voor vorm dan ook;
Graag wil ik deze visie samen met de cliënt (familie) en de hulpverlening realiseren.
De cliënt staat centraal. De cliënt heeft zoveel mogelijk regie over zijn eigen leven. Zijn of haar kwaliteit van leven staat voorop. Ik ga daarbij uit van de normen en waarden en de mogelijkheden die de cliënt heeft. Ik betrek de cliënt zo goed als mogelijk bij de besluitvorming. Als onafhankelijk persoon, kan ik goed kijken en luisteren of het zorg- of behandelingsplan bij de vraag van de cliënt past en of dit ook in zijn of haar leven past.